รายงานการลงทะเบียน


หัวข้อ: 5.7 เวทีเสวนาเรื่อง CHANGE พลิกฟื้นพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษโดยวิจัยชุมชน: กรณีนำร่องนาข้าวปนเปื้อนแคดเมียม ลุ่มน้ำตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โดย โดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 35 ท่าน
เลขที่ วันที่สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด อาชีพ/ตำแหน่ง สั่งพิมพ์
147422 มี.ค. 2560นายปรีชา ฤทธิ์เดชกล้า
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก -
147322 มี.ค. 2560น้อยชัยยา เปี้ยสุ
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก -
147222 มี.ค. 2560สวย มะลิซ้อน
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
147122 มี.ค. 2560นางเกศณีย์ แสนติ๊บผ่าย
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
147022 มี.ค. 2560นางภิรมย์ ใจรุณ
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146922 มี.ค. 2560บุญเรื่อน ชัยญะวงศ์
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146822 มี.ค. 2560ศรีวรรณนา ตุ่นทา
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146722 มี.ค. 2560นางสาวดวงเต็ม หลวงพระบาง
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
146622 มี.ค. 2560นางอ้อมอารีย์ เผือกเหมือย
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเกษตรกร
144922 มี.ค. 2560นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยนักวิจัย
107620 มี.ค. 2560ดร.อุกฤต สมัครสมาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
101917 มี.ค. 2560นางสาวกัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตปริญญาเอก
101817 มี.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
101617 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กฤช จารุชาต
มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์
082814 มี.ค. 2560ดร.สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนักวิชาการสาธารณสุข
077514 มี.ค. 2560เกศณ๊ย์ แสนติ๊บผ่าย
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077414 มี.ค. 2560นายสมชาย อามีน
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077314 มี.ค. 2560นางสาววณิตา ขำอินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
077214 มี.ค. 2560ญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์
มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรภาคประชุมวิชาการ
066313 มี.ค. 2560ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอาจารย์
04316 มี.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04306 มี.ค. 2560อาจารย์สุนีย์ สีธรรมใจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ
04215 มี.ค. 2560ดร. เภสัชกรหญิงฐิติพร สุแก้ว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์/นักวิจัย
04134 มี.ค. 2560ดร.เนริสา คุณประทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
017121 ก.พ. 2560อาจารย์คมทัศน์ ทัศวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรนักศึกษาปริญญาเอก
01039 ก.พ. 2560อาจารย์วราวุฒิ มหามิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00684 ก.พ. 2560ดร.กัลยา บุญหล้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
00561 ก.พ. 2560อาจารย์นรากรณ์ พุทธวงศ์
รร.ลพบุรีปัญญานุกูลข้าราชการ
00551 ก.พ. 2560อาจารย์วสุพล คำจันทราช
รร.กีฬาจังหวัดอ่างทองข้าราชการ
00541 ก.พ. 2560อาจารย์ปรเมษฐ์ ดำชู
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
005131 ม.ค. 2560นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข้าราชการครู
005031 ม.ค. 2560นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
004128 ม.ค. 2560รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการ/รองศาสตราจารย์
004027 ม.ค. 2560ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์
003927 ม.ค. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์